´╗┐

Artikelopmaak

Dit artikel geeft inzicht in hoe artikelen van 3D-Retail worden opgemaakt. Deze uitleg is nodig omdat opmaak en schrijven elkaar beïnvloeden.

 

Algemeen

 

Een artikel bestaat op het eerste gezicht uit 3 delen:

  • Een foto
  • Titel en samenvatting
  • De inhoud

 

Tevens is er een indeling van links naar rechts:

  • Linkermarge
  • Inhouddeel
  • Rechtermarge

Elk onderdeel van het artikel wordt hieronder nader toegelicht. Deze toelichting is een vastlegging van de oorspronkelijke gedachtengang achter het ontwerp.Er kan en mag worden afgeweken, maar de mogelijke consequentie hiervan is dat het opmaakmechanisme dan ook aangepast zal moeten worden.

 

De foto

 

De foto is zwart-wit en wordt over de gehele breedte en 45% van de hoogte (d.w.z. artikelhoogte) van het scherm weergegeven.

De foto wordt bedekt door het artikel als, ter lezing het artikel, naar beneden wordt gescrolled. De zwart-wit kleur en het bedekken moeten de afleiding die de foto zou kunnen geven wegnemen.

Een verband tussen de foto en het artikel is aanbevelenswaardig. Dit kan een letterlijk verband zijn, maar ook een metaforisch verband.

 

Titel en sammenvatting

 

De titel van het artikel geeft in een enkel woord de kern van het artikel weer.De titel moet gelijk zijn aan de titel die bij de verwijzing in het artikeloverzicht wordt gebruikt.Een titel mag de regelgrens overschrijden, maar dit is minder fraai.

De samenvatting is een beknopte schets van de inhoud en moet de lezer de gelegenheid geven te besluiten om verder te lezen of niet. Een prikkelende samenvatting mag.

 

De inhoud

De essentie van het artikel. Hier wordt geprobeerd interessante informatie over te brengen op de lezer.Een nadeel van internet is dat de lezer minder geduld heeft. Dus probeer zo gericht mogelijk te blijven.

Als uitweidingen gewenst zijn, kan dit beter in een nieuw artikel worden opgenomen, waarbij in het huidige artikel een link wordt opgenomen.

Kleine uitstapjes kunnen worden opgenomen in de rechtermarge. Een soort voetnoten.

Om snellezen te bevorderen kan gewerkt worden met paragrafen en met attentiewoorden in de rechtermarge.

droste

Afbeeldingen zijn welkom! Zij vertellen vaak meer dan vele woorden.Probeer het aantal kleuren te beperken (liefst zwart-wit). Ga uit van een presentatie van de afbeelding over de gehele breedte van het artikel. Bij voorkeur heeft een afbeelding een titel.